Κράτηση

Κρατάμε το τραπέζι σας για 20 λεπτά από την αναφερόμενη ώρα κράτησης.

Reservations begin at 14:00
Friday-Saturday at 13:00

Η κουζίνα μας κλείνει στις 23:00.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Διαιτητικοί περιορισμοί
Πολιτική